A
  • 游戏分类
  • 应用分类
  • 文章分类
首页>游戏资讯>攻略秘籍

魔兽世界9.0版本50级到60级所需经验是多少 魔兽世界9.0版本等级经验详情

2020-11-24 16:15:34发布:格雷

魔兽世界9.0版本50级到60级所需经验是多少?魔兽世界9.0暗影国度版本正式上线了,新的等级上线60级也已经开放,那么大家知道从50级升级到60级需要多少经验吗?下面小编为大家带来了魔兽世界9.0版本等级经验详情,一起来看看吧。

魔兽世界9.0版本等级经验详情

魔兽世界9.0暗影国度版本增加了从50级(目前为120级)到新的60级所需的经验。所需的经验比之前的暗影国度增加了30%以上。

完整经验变化

等级
 
所需旧经验
 
所需新经验
 
涨幅
 
21
 
22615
 
22295
 
-1.44%
 
22
 
24445
 
23745
 
-2.95%
 
23
 
26695
 
25170
 
-6.06%
 
24
 
29040
 
26550
 
-9.38%
 
25
 
31485
 
27885
 
-12.91%
 
26
 
34030
 
30140
 
-12.91%
 
27
 
36675
 
32480
 
-12.92%
 
28
 
39415
 
34910
 
-12.90%
 
29
 
42255
 
37425
 
-12.91%
 
30
 
45195
 
40675
 
-11.11%
 
31
 
48235
 
44100
 
-9.38%
 
32
 
51375
 
47705
 
-7.69%
 
33
 
54610
 
51490
 
-6.06%
 
34
 
57945
 
55460
 
-4.48%
 
35
 
61380
 
59625
 
-2.94%
 
36
 
64910
 
63985
 
-1.45%
 
38
 
72275
 
73305
 
1.41%
 
39
 
76105
 
78280
 
2.78%
 
40
 
80030
 
83460
 
4.11%
 
41
 
84060
 
88860
 
5.40%
 
42
 
88185
 
94485
 
6.67%
 
43
 
92410
 
100330
 
7.89%
 
44
 
96735
 
106405
 
9.09%
 
45
 
101155
 
112715
 
10.26%
 
46
 
105680
 
119265
 
11.39%
 
47
 
110300
 
129995
 
15.15%
 
48
 
118305
 
139665
 
15.29%
 
49
 
128395
 
154075
 
16.67%
 
50
 
151485
 
178215
 
15.00%
 
51
 
174260
 
209480
 
16.81%
 
52
 
211960
 
242790
 
12.70%
 
53
 
220150
 
278190
 
20.86%
 
54
 
228500
 
315745
 
27.63%
 
55
 
237000
 
355500
 
33.33%
 
56
 
245660
 
397520
 
38.20%
 
57
 
277605
 
441860
 
37.17%
 
58
 
299365
 
488565
 
38.73%
 
59
 
322125
 
537700
 
40.09%

以上就是小编为大家带来的魔兽世界9.0版本等级经验详情,希望对各位玩家有所帮助。

热门手游推荐

相关文章